Et ABA anlæg kan automatisk styre flere funktioner, som effektivt sikrer jeres virksomhed ved brand. Alt efter behov kan I få en løsning med flere funktioner koblet til anlægget, herunder:

  • Dørlukningsanlæg: Styrer selvlukkende branddøre og brandskydeporte.
  • Vandkanon: ABA anlægget opfanger automatisk temperaturstigninger og dirigerer en vandkanon i ildens retning.
  • Sprinkleranlæg: Automatiske sprinkleranlæg som aktiveres, når temperaturen stiger drastisk. Bekæmper branden i første fase og kan typisk alarmere brandvæsenet automatisk.
  • Varslingsanlæg: Varsler medarbejderne i jeres bygning om, at de skal søge til et sikkert sted. Bliver automatisk aktiveret med et ABA anlæg og er den optimale sikring af bygninger, hvor der færdes mange mennesker på én gang.
  • Inergenanlæg: Redder jeres servere og kan standse en brand på kun 30-45 sekunder efter detektering ved at sænke iltniveauet i rummet – uden risiko for jeres medarbejdere og inventar.